Úloha číslo 1 - simulace samotného rozpouštědla

Úkol ke stažení zde

Parametry:
Prostor: 12x12x12
Teplota: 1[K]
Iterací: 100 000
Částice A: 5184
Interakce A-A: 25

Průběh teploty, tlaku a celkové energie v závislosti na iteracích:

Úloha číslo 2 - simulace homopolymeru v roztoku

Úkol ke stažení zde

Parametry:
Prostor: 12x12x12
Iterací: 100 000
Teplota: 1[K]
Equilibračních iterací10 000
Častice B (rozpouštědlo):5174
Polymer 1:
Typ častic:Pouze A
Delka:10
Interakce A-B:[25 -> 55]
Ostatní interakce:25

Průběh vzdálenosti konců řetízku a velikosti gyračního poloměru:

Úloha číslo 3 - simulace diblokových polymerů

Úkol ke stažení zde

Parametry:
Prostor: 15x15x15
Teplota: 1
Iterací: 100 000
Equilibračních iterací10 000
Diblokový polymer AB:
Délka:10
Typ častic:5xA,5xB
počet:1012
Interakce A-B:[25 -> 43]

Průběh vzdálenosti řetízků, velikosti gyračního poloměru, celkové energie a parametru uspořádání:
Soustava při interakci A-B: 25

Soustava při interakci A-B: 45

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich