Simulace plasmatu

Histogram rychlostí elektronů


Zde lze vidět, že po milionu iterací, elektrony co měli rychlost(energii) vyšší než 2e6m/s(11.5eV) vykonávaly exitační a ionizační srážky a tuto energii ztratili. Ostatní elktrony se jen pružně sráželi a rychlost jim zůstala stejná.

Histogram rychlostí iontů

Vývoj energie


Zde lze vidět velké energetické skoky, způsobené exitačníma a ionizačníma srážkama elekronů. Skoky by měli být řádově (11.5eV a 15.8Ev). Ten malý šum je způsobený pružnýma srážkama iontů.

Účinné průřezy


Četnosti srážek


„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich