kompozitní struktura

Faktor zaplnění:
0.3947
0.4120
0.4220
Průměr: 0.4091