Kovariance

Kód ke stažení zde
Náhodné rozmístení


Náhodne velké krystaly: (prumerná velikost objektu: 4.901)


Presne krystalická struktura: (prumerná velikost objektu: 9.8475)


RDF

Kód ke stažení zde

První vzorek:

Druhý vzorek:


Voronoi Tessalation

Kód ke stažení zde

Vygenerované plochy:


Histohram ploch:


Form factor jednotlivých ploch :